Bli med på laget!

Vi vil bli best på pedagogisk kvalitet. Er du opptatt av at hvert enkelt barn skal bli sett og at individuelle ønsker og behov blir anerkjent? Søk jobb hos oss!

Hos oss er barns medvirkning førende for hvordan vi leker og lærer. Lekende læring som metode er sentralt i alt vi gjør. Praksisutvikling forbundet med forskning på trygg tilknytning står sterkt hos oss. Vi anerkjenner og utfordrer barnas forskertrang, og ser etter ansatte som har evne og nysgjerrighet til å være medforsker i våre prosjekter.

Vi er en spennende og nyskapende barnehageorganisasjon, som setter forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i fokus. For å bli best på pedagogisk kvalitet trenger vi de dyktigste og mest motiverte barnehagelærerne i landet. Bli med på laget!

Forskningsbasert pedagogisk kvalitetsutviklingsprosjekt
Barnets beste er det viktigste for oss, og derfor setter vi pedagogisk kvalitet og systematisk utvikling på agendaen. Vi voksne er barnas støttespillere, som lytter, ser og tar dem på alvor i hverdagen.

Ved hjelp av refleksjon som metode skal vi i fellesskap etablere en høyere pedagogisk bevissthet. Vi skal vite hvorfor vi gjør som vi gjør – og vi skal gjøre det vi sier at vi skal gjøre. Utviklingsprosjektet er en stor felles satsning på pedagogisk kvalitet i Norlandia barnehagene. Kvalitet i barnehagen er betydningsfullt, og vi har som mål å være ledende på kvalitet.

Sitat barnehagelærer pedagogisk leder Norlandia

Vår felles pedagogiske platform:

 • Styringsdokumentet: Vårt styringsdokument legger grunnmuren for det pedagogiske arbeidet vi gjør hver dag. Det er et overordnet og strategisk styrende dokument, som skal sikre helhet og utvikling i vårt barnehagefaglige arbeid. 
 • Kvalitetutviklingsprosjektet:Vi startet i 2016 et forskningsbasert pedagogisk kvalitetsutviklingsprosjekt for alle våre barnehager.
 • Refleksjonsmodellen: Vi ønsker at alle voksne skal få styrket sin pedagogiske bevissthet. Refleksjonsmodellen skal bidra til å videreutvikle kvaliteten i vårt faglige arbeid.
 • Kompetanseutvikling:  Lederutviklingsprogram og interne kurs er viktig for oss, og vi investerer systematisk i våre ansattes kompetanse. Våre ansatte er vår viktigste ressurs!
 • Verdiene våre: Vi er en verdibasert virksomhet, og er kompetente, ambisiøse, respektfulle og energiske i arbeidet vi gjør.

Som pedagog hos oss vil du få:

 • Eget oppfølgingsprogram for nyansatte og nyutdannede
 • Faglig utviklende arbeidsmiljø
 • Systematisk veiledning og kritisk refleksjon
 • Kurs, workshop og frokostseminar i regi av Norlandia Kompetanse
 • Stipendordninger og muligheter for etter- og videreutdanning
 • Felles planleggingsdager og personalmøter for barnehagepersonalet i regionene, med fokus på planlegging, evaluering og utvikling av det pedagogiske kvalitetsarbeidet
 • Sentrale prosjekter som er rettet mot alle Norlandia barnehagene 
 • Utveksling av erfaring på tvers av regioner
 • Daglig leder på huset
 • Norlandia Barnehagene er en IA-bedrift
 • Konkurransedyktig lønn og ryddig arbeidsforhold

Sitat daglig leder barnehage Norlandia