Årsplan 2017 og Årshjul 2017

Barnehagen drives etter Lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven, og våre tiltak for å nå disse.