Årsplan 2019 og Årshjul 2019

Barnehagen drives etter Lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven, og våre tiltak for å nå disse.