Samarbeid

I barnehagen har vi ulike former for foreldresamarbeid. Vi setter først og fremst den daglige kontakten med den enkelt svært høyt. Vi ønsker at alle foreldre skal få den nødvendige informasjon som trengs og ønskes.

Foreldresamarbeid:
Det er viktig for oss å ha et godt samarbeid med dere som er foreldre. Godt samarbeid er avgjørende for å styrke vårt felles ansvar for barnas trivsel og utvikling. Vi byr på regelmessig kontakt for utveksling av informasjon og drøfting av vårt pedagogiske tilbud.

Det er viktig for oss at vårt samarbeid er bygget på gjensidig åpenhet og tillit. Vi er opptatt av kvalitet og kontinuerlig forbedring, så dine innspill er viktige for oss!

Du møter oss hver dag når du leverer og henter barnet ditt. Dette er en fin anledning til å utveksle viktig «siste nytt»! Du inviteres til foreldresamtale en gang pr. halvår, og det innkalles til foreldremøte to ganger pr. år.

Dette er våre viktigste verktøy for å få til et godt samarbeid:

Foreldreundersøkelse vi deltar i Udir sin egen foreldreundersøkelse. Den kommer en gang i året. Foreldrenes svar legger grunnlag for vårt utviklingsarbeid i barnehagen.

Foreldresamtaler gjennomføres for hvert barn 1-2 ganger i året. Samtalene dreier seg om ditt barns vekst og utvikling. Det er særlig fokus på overgang barnehage/skole om våre før barna begynner på skolen. Det er forøvrig åpent for både foreldre og personalet å be om ekstra samtaler i løpet av året ved behov.

Arrangement Igjennom året vil dere bli invitert til ulike arrangementer som f.eks høstsuppe, påskefrokost/lunsj, 17 mai, sommerfest.