Vedtekter 1. Januar 2019

Vedtekter 2018 for Norlandia Huskestua Barnehage

 

Vedtektene vedtas av Kvalitetsutvalget i Norlandia Barnehagene. Barnehagens samarbeidsutvalg forelegges vedtektene til uttalelse før disse vedtas endelig.

 Vedtektene gir opplysninger av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen


•Eierforhold
•Formål
•Kriterier for opptak
•Samarbeidsutvalget
•Barnehagens åpningstid


Foreldre/foresatte blir skriftlig varslet om vilkårsendringer minst 2 måneder før disse iverksettes