Avdelinger

I året 2016 - 2017 er det 7 avdelinger i Huskestua barnehage, som består av 3 småbarns-avdelinger, 3 storebarns-avdelinger og 1 førskoleavdeling. Førskolebarna går på en friluftsavdelingen som har en egen grillhytte og skogsområde bak huset.

 


De aller minste hos oss går på Småmaur og Krabbekroken. Her er trygghet, nærhet og omsorg i fokus for å gi de minste en god start på barnehagelivet. Hverdagen preges av løse planer som kan tilpasses barnas behov og interesser. Det er tilvenning, språk, sosial kompetanse og lek med sansene som er fokusområdene det første året i barnehagen. Vi er opptatt av at alle barn skal bli sett og hørt. Vi skal anerkjenne barna, være sensitive voksne som tolker barnas signaler og kroppsspråk. Vi er derfor opptatt av at de voksne tar aktiv del i barnas lek på gulvet, hvor hverdagen er preget av mye musikk, sang og dans.

 

Småmaur ( 1-åringer)

 


 

Krabbekroken (1-2 åringer)

   

   

  

 


 

De fleste av våre toåringer går på Fugleredet, og alle våre treåringer går på Storemaur. Vi tar fortsatt hensyn til at barna er små, med fortsatt stort fokus på omsorg og nærhet. Vi jobber med og oppfordrer til stadig økende selvstendighet hos barna, de kan klare selv og hjelpe hverandre.  Her jobbes det mer med faste aktiviteter med utgangspunkt i årplanen.

 

Fugleredet (2-åringer)

Er under utvikling, bilde kommer.

 


 

 

Storemaur (3-åringer)

  

 


 

På Rockekroken og Sølvrev går barna som er i mellom 3 - 4 år. Sølvrev sammarbeider masse med Rødrev. På Rødrev går våre eldste barn, og de er en ren ute avdeling. Barna på disse avdelingene har faste planer med stort rom til å medvrike i sin egen hverdag. Barna har faste turdager hver uke, og det settes i gang mange spennende prosjekter i løpet av året. Samarbeid, sosial kompetanse og selvstendighet står i høyt fokus.

 

Rockekroken (3-4 åringer) 

 


 

 Sølvrev (3-4 åringer)


 

Rødrev (førskolebarna)